Zapisz się do newslettera

Piece hybrydowe Pratica przeznaczone są do wypieku oraz podgrzewania między innymi pizzy, kanapek, skrzydełek z kurczaka, frytek czy do przygotowywania łososia oraz szparagów gotowanych na parze.

Pra­tica to marka powstała w 1991 roku, spe­cja­li­zu­jąca się w pro­duk­cji urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do wypo­sa­ża­nia gastro­no­mii oraz pie­kar­nic­twa. Rozwią­za­nia zasto­so­wane w pie­cach Pra­tica oparte są na ude­rza­ją­cych z dużą pręd­ko­ścią mikro­fa­lach, gorą­cym powie­trzu oraz pod­czer­wieni, dzia­ła­ją­cej w dol­nej czę­ści urzą­dze­nia. Pro­dukty przy­go­to­wane z uży­ciem pie­ców Pra­tica cechują: pożą­dany wygląd, smak, kon­sy­sten­cja i tem­pe­ra­tura.

Nie wiesz, co wybrać? Poradź się eksperta

Zadzwoń i zapytaj, chętnie doradzimy

Zapytaj o produkt

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.