Zapisz się do newslettera

BABY HardTank to urządzenie przeznaczone do szybkiej produkcji kawy, herbaty i cascary przy użyciu wody o temperaturze pokojowej. Rewolucyjna technologia stworzona przez polskich naukowców, która skróciła czas produkcji Cold Brew z 16-24 godzin do 45 minut!

COLD BREW to napój mace­ro­wany z uży­ciem zim­nej wody. Dzięki temu uzy­sku­jemy orzeź­wia­jący, pełny w smaku, o pobu­dza­ją­cym dzia­ła­niu, a jed­no­cze­śnie o niż­szej kwa­so­wo­ści i gory­czy napój.
NITRO COLD BREW to wyjąt­kowy rodzaj Cold Brew. Ten wysy­cony azo­tem i ser­wo­wany ze spe­cjal­nego nale­waka napój pozwala osią­gnąć efekt kaska­do­wo­ści, znany z legen­dar­nego piwa Guin­ness. Nitro Cold Brew cha­rak­te­ry­zuje nie­spo­ty­kana kre­mo­wość, aksa­mitny smak i efekt mak­sy­mal­nego orzeź­wie­nia.

Nie wiesz, co wybrać? Poradź się eksperta

Zadzwoń i zapytaj, chętnie doradzimy

Zapytaj o produkt

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.