Zapisz się do newslettera

MATE - rewolucyjny ekspres do parzenia herbat liściastych i ziół - jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną dostarczać niezapomniane doznania smakowe w swoim lokalu. Bez względu na to, czy prowadzisz kawiarnię, restaurację, hotel, biuro, sklep czy stację paliw, MATE z pewnością wzbogaci ofertę Twojego punktu gastronomicznego.

W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych metod parze­nia her­baty, korzy­sta­nie z MATE nie wymaga bie­głej wie­dzy ani mistrzow­skiego doświad­cze­nia. Dzięki temu inno­wa­cyj­nemu urzą­dze­niu, w krót­kim cza­sie będziesz w sta­nie przy­go­to­wać dosko­nale skom­po­no­waną har­mo­nię smaku i aro­matu, która zachwyci Two­ich klien­tów i gości.

MATE nie tylko zapewni nie­po­wta­rzalne dozna­nia sma­kowe, ale także wpro­wa­dzi nową jakość do Two­jego biznesu. Nie­za­leż­nie od tego, czy sta­wiasz na kla­syczne her­baty czy eks­pe­ry­men­tu­jesz z uni­kal­nymi mie­szan­kami, MATE zapewni Ci nie­za­wod­ność, pre­cy­zję i nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści kre­owa­nia wyjąt­ko­wych napa­rów.

Przy­go­tuj się na rewo­lu­cję w parze­niu her­baty. MATE – Twój nowy towa­rzysz w świe­cie aro­ma­tycz­nych przy­jem­no­ści.

Nie wiesz, co wybrać? Poradź się eksperta

Zadzwoń i zapytaj, chętnie doradzimy

Zapytaj o produkt

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.